Cele przedszkola

Metody nauczania w przedzszkolu Abc...Przedszkole pełni nie tylko funkcję edukacyjną, ale także opiekuńczo-wychowawczą. Poza opieką, szczególny nacisk kładziemy na wychowywanie naszych dzieci. Zasadą numer 1 jest to, że każde dziecko jest inne. Będziemy podążać za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektując jego potrzeby. Realizujemy programy autorskie, innowacje pedagogiczne opracowane przez naszych nauczycieli. Stosujemy metody sprzyjające rozwojowi wychowanków. Pielęgnujemy tradycje narodowe, regionalne i środowiskowe.
Wpajamy dzieciom takie wartości jak: dobro, prawda, miłość.
Misją przedszkola Abc.. jest pokazywanie dzieciom świata jako wielkiego i niezwykłego pola możliwości oraz zachęcenie przedszkolaków do poznania języka angielskiego poprzez stosowanie różnych programów edukacyjnych i zabawę. Przedszkole Abc.. daje najmłodszym możliwości do swobodnej ekspresji siebie, kontaktu ze zróżnicowaną grupą, a przede wszystkim z samym sobą. Jednym z priorytetów jest uzyskanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość.