Ramowy Plan Dnia

630 - 715 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach tematycznych według inwencji dzieci.

715 - 730 Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

730 - 830 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dziecka.

850 - 900 Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do śniadania.

900 - 930 II śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Czynności higieniczne po zakończeniu śniadania. Sprawdzenie obecności.

930 - 1100 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym - gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, parateatralne (drama, zabawy z elementami pantomimy), zajęcia integracyjne z innymi grupami przedszkolnymi. Zabawy wynikające z własnej aktywność i dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowo-gospodarcze.

1100 - 1200 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci i nauczyciela lub zabawy w sali dydaktycznej, integracja z rówieśnikami.

1200 - 1210 Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

1210 - 1240 Obiad dwudaniowy: ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

1240 - 1250 Czynności przygotowawcze do leżakowania, dzieci odwiedzają łazienkę.

1250 - 1350 Odpoczynek - dzieci odpoczywają słuchając bajek, baśni i/lub muzyki relaksacyjnej.

1350 - 1400 Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczno – porządkowe. Podwieczorek.

1400 - 1545 Zajęcia integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno - techniczne, językowe, gimnastyczne.

1545 - 1600 II Podwieczorek

1600 - 1800 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci oraz kierowane przez nauczyciela, praca wyrównawcza w małych grupach, układanie puzzli, gry stolikowe, słuchanie bajek, opowiadań, wierszy, obserwacja wychowanków. Pobyt na świeżym powietrzu o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Należy przyprowadzić dziecko do przedszkola najpóźniej do godziny 900.