Program dydaktyczny

Opracowaliśmy specjalny program dydaktyczny, który zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji przedszkolnej i uwzględnia ich rozwój: intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy.
Kładziemy nacisk na rozwój motoryki małej i dużej oraz rozwój umiejętności społecznych, dlatego dużą część dnia zajmują gry i zabawy grupowe. Rozwijamy ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci.
W Żłobku Abc... realizujemy program wspomagania rozwoju dzieci autorstwa Colina Rosea, Gordona Drydena oraz Katarzyny Lotowskiej „Zabawy fundamentalne”.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody:

Zapraszamy do naszego żłobka Abc... w Wołominie, na ul. Matejki 25